Enhanced Matte Paper, 64" x 30,5 m, 189g/m2

SKU: C13S042135
Enhanced Matte Paper, 64" x 30,5 m, 189g/m2
Kompatibilnost

Kompatibilne glavne jedinice

Dolenavedeni modeli su kompatibilni sa nekim artiklima u ovom asortimanu. Za više detalja pogledajte dolenavedene veze ili uputstvo za vaš proizvod.