Izjava o informacijama o privatnosti za marketinške aktivnosti i Epson onlajn prodavnicu*

Poslednji put ažurirano maja 2023. godine

Epson brine o vašoj privatnosti i ovom izjavom pruža informacije o ličnim podacima vas kao kupca, koji se čuvaju u marketinškoj bazi podataka kompanije Epson, bazi podataka Epson onlajn prodavnice i pridruženim sistemima povezanim sa glavnom veb lokacijom kompanije Epson.

(Ne morate da se registrujete niti da dajete bilo kakve lične informacije da biste koristili glavne veb lokacije kompanije Epson. Da biste se registrovali kod kompanije Epson, jedina informacija koju treba da date je vaša adresa e-pošte (i potvrda da ste stariji od 16 godina). Sva ostala polja za informacije pri registraciji su opciona).

Koje lične podatke prikuplja i čuva kompanija Epson
(Lični podaci su sve informacije koje se odnose na identifikovano živo lice, ili živo lice koje se može identifikovati)

Kompanija Epson čuva (i čuvaće u budućnosti) lične podatke koje odaberete da pružite kompaniji Epson, uključujući podatke kada se registrujete na Epson veb-lokacije i informacije o interakcijama kompanije Epson sa vama. Takođe uključuje lične podatke prikupljene putem kolačića i drugih sličnih alata.

Ti lični podaci mogu biti:

 • Podaci o identitetu i kontaktu: ime, prezime, poštanska adresa, broj telefona, adresa e-pošte i način plaćanja.

 • Podaci o kupovini: Informacije koje se prikupe putem sistema kompanije Epson o kupovinama (uključujući nezavršene kupovine) koje obavite preko stranica onlajn prodavnice na njenim veb lokacijama.

 • Podaci o marketingu i komunikaciji: vaše željene postavke u dobijanju marketinških sadržaja od nas i naših trećih strana i vaše željene opcije komunikacije.

 • Tehnički podaci: adresa internet protokola (IP), podaci za prijavljivanje, vrsta i verzija pregledača, podešavanje i lokacija vremenske zone, vrste i verzije dodatnih komponenti pregledača, operativni sistem i platforma i druga tehnologija na uređajima koje koristite za pristup ovoj veb lokaciji.

 • Podaci o korišćenju: informacije o tome kako koristite našu veb lokaciju.

Kontrolor
Epson Europe B.V. je kontrolor vaših ličnih podataka.

Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam, Holandija.

Svrha obrade vaših ličnih podataka od strane kompanije Epson
(„Obrada“ podrazumeva svaku aktivnost koju kompanija Epson i/ili njena zavisna društva obavljaju sa ličnim podacima o vama)

A) Za marketinške aktivnosti

Primarna svrha u koju će kompanija Epson obrađivati vaše lične podatke kao klijenta jeste marketing njenih proizvoda, uključujući direktna marketinška obaveštenja upućena vama (obično putem e-pošte, telefonom, SMS porukama, push porukama) što uključuje:

 • vašu identifikaciju kada nas kontaktirate

 • praćenje vaših željenih postavki tako da možete da uštedite vreme kada pretražujete našu veb lokaciju

 • obradu vaših zahteva za učešće u marketinškim promocijama

 • praćenje i snimanje telefonskih i pisanih komunikacija sa vama radi obezbeđivanja kvaliteta i usklađenosti te radi rešavanja vaših pritužbi i upita

 • razumevanje koji delovi veb lokacije kompanije Epson i koji proizvodi i usluge vas najviše interesuju.

B) Za Epson onlajn prodavnicu

Primarna svrha u koju će kompanija Epson obrađivati vaše lične podatke jeste vršenje i beleženje transakcija (uključujući nezavršene transakcije) sa vama preko Epson onlajn prodavnice na veb lokaciji. Sekundarna svrha obuhvata:

 • čuvanje vaših detalja, željenih postavki i interesovanja tako da možete da uštedite vreme kada budete dalje koristili naše veb lokacije, da bismo razumeli koji delovi veb lokacije kompanije Epson i koji proizvodi i usluge vas najviše interesuju i da bismo ponudu prilagodili vama.

 • analiziranje načina na koji vi i druga lica koristite veb lokacije kompanije Epson

 • praćenje i snimanje svih oblika komunikacije sa vama radi obezbeđivanja kvaliteta i usklađenosti te radi rešavanja bilo kakvih problema iznetih u tim komunikacijama.

Pravni osnov za čuvanje vaših ličnih podataka

A) Legitimni interesi za marketinške aktivnosti

Pravni osnov za ovo jeste da je to neophodno radi legitimnih interesa kompanije Epson ili kompanija u okviru Epson grupe prilikom vršenja marketinških aktivnosti.

B) Izvršenje ugovora za Epson onlajn prodavnicu

Pravni osnov za ovu primarnu svrhu jeste da je to neophodno radi izvršenja ugovora koji imamo sa vama. Osnov za sekundarnu svrhu jeste da je to neophodno radi legitimnih interesa kompanije Epson ili kompanija u okviru Epson grupe prilikom razumevanja njenih tržišta i klijenata.

C) Poseban pristanak koji ste dali u drugim slučajevima

Ukoliko odaberete da pružite više informacija nego što kompanija Epson od vas traži, osnov za obrađivanje tih informacija je vaša saglasnost pokazana dobrovoljnim davanjem informacija. Imate pravo da u svakom trenutku povučete tu saglasnost. To možete da uradite tako što ćete pisati kompaniji Epson na gore prikazanu adresu ili na vezu ContactUsAboutYourData.

Kao deo njihove obrade, kompanija Epson će izvršiti automatsko profilisanje i odlučivanje na osnovu informacija koje ima o vama kako bi informacije koje vam prezentuje učinila relevantnijim za vaša interesovanja.

Ako, u budućnosti, kompanija Epson bude želela da obrađuje vaše podatke u neku drugu svrhu, prvo će vam dati informacije o toj drugoj svrsi.

Kada date saglasnost za to, kompanija Epson će takođe koristiti vaše lične podatke u svrhu slanja elektronskih marketinških komunikacija vama (uobičajeno e-poštom) koje mogu da obuhvataju:

 • sprovođenje anketa i traženje vašeg mišljenja o našim proizvodima i uslugama

 • obaveštavanje o proizvodima ili ponudama koje vam mogu biti interesantne

 • obaveštavanje o promocijama kao što su pokloni, takmičenja i nagradne igre.

 • marketinšku analizu i profilisanje klijenata

 • pozive na događaje

Kompanija Epson uz to koristi alate koje nude partneri za oglašavanje (npr. Google), a koji mogu prepoznati Vaše uređaje i na osnovu toga pružati odgovarajuće reklame. U ove informacije spadaju ID Vašeg uređaja, Vaša IP adresa i informacije o Vašem pregledaču ili operativnom sistemu ili nekom drugom identifikatoru u šifrovanom obliku. Pružaoci usluga mogu obrađivati ove informacije u heširanom ili deidentifikovanom obliku.

Pravni osnov za ovo je vaša posebna saglasnost. Možete povući svoju saglasnost za ovu dodatnu svrhu (nezavisno od vašeg prava da se protivite obradi podataka od strane kompanije Epson u opšte svrhe opisane iznad) u svako doba, tako što ćete pisati kompaniji Epson na adresu prikazanu iznad ili na vezu ContactUsAboutYourData.

Koliko dugo će kompanija Epson čuvati moje podatke za marketinške aktivnosti

Kompanija Epson će čuvati vaše lične podatke u periodu od 2 godine nakon vašeg poslednjeg kontakta. Nakon tog vremena, neki podaci se mogu čuvati ali samo u anonimnom obliku ili kao deo arhiviranih evidencija.

Lični podaci mogu da se čuvaju na duže periode kada su produženi periodi zadržavanja propisani zakonom ili propisima i da bi se uspostavila, ostvarila ili branila zakonska prava kompanije Epson.

A) Za Epson onlajn prodavnicu

Kompanija Epson će čuvati vaše lične podatke u periodu od 10 godina. Nakon tog vremena, neki podaci se mogu čuvati ali samo u anonimnom obliku ili kao deo arhiviranih evidencija.

Lični podaci mogu da se čuvaju na duže periode kada su produženi periodi zadržavanja propisani zakonom ili propisima i da bi se uspostavila, ostvarila ili branila zakonska prava kompanije Epson.

Koje lične informacije kompanija Epson deli sa trećim licima i prenosi van EEP

Kompanija Epson angažuje treća lica da vrše neke aktivnosti obrade u njeno ime. Neki ili svi vaši lični podaci se mogu otkrivati njima, ali je njima dozvoljeno da koriste otkrivene podatke samo u svrhe u koje kompanija Epson drži vaše podatke i u skladu s nalozima kompanije Epson.

Neka od naših spoljnih trećih lica su bazirana izvan EEP tako da će njihova obrada vaših ličnih podataka uključivati prenos podataka izvan EEP.

Kompanija Epson deli vaše lične podatke unutar kompanija Epson grupe. To podrazumeva prenos vaših ličnih podataka van Evropskog ekonomskog prostora (EEP).

Ako se nalazite u zemlji izvan EEP, vaši lični podaci će takođe biti preneti u tu zemlju.

Kad god kompanija Epson prenese vaše lične podatke izvan EEP, kompanija Epson osigurava da im se obezbedi sličan stepen zaštite primenom bar jedne od sledećih zaštitnih mera:

 • Epson će vaše lične podatke prenositi samo u zemlje za koje je ocenjeno da pružaju adekvatan nivo zaštite ličnih podataka od strane Evropske komisije.

 • Kada kompanija Epson deli vaše lične podatke unutar Epsonovih kompanija ili koristi određene treće strane, Epson koristi modele ugovora za prenos ličnih podataka u treće zemlje koje je odobrila Evropska komisija, a koji ličnim podacima daju istu zaštitu kao i u Evropi.

Obratite nam se ako želite dodatne informacije o konkretnom mehanizmu koji koristimo prilikom prenosa vaših ličnih podataka van EEP.

Bezbednost podataka

Kompanija Epson sprovodi bezbednosne mere da zaštiti vaše informacije i spreči da vaši lični podaci budu slučajno izgubljeni, korišćeni ili da im se pristupa na neovlašćen način, ili da budu izmenjeni ili obelodanjeni. Pored toga, kompanija Epson daje pristup vašim ličnim podacima nekim zaposlenima, agentima, izvođačima radova i drugim trećim licima na osnovu principa „u onoj meri u kojoj mora da se zna". Oni će obrađivati vaše lične podatke samo prema našim instrukcijama i podležu obavezi poverljivosti.

Kompanija Epson ima uspostavljene procedure u pogledu postupaka u vezi sa svakom sumnjivom povredom ličnih podataka i obavestiće vas i sve nadležne organe o povredama u slučajevima kada smo zakonski obavezni da to uradimo.

Kontaktiranje službenika za zaštitu podataka kompanije Epson
Kontroloru podataka i njegovom evropskom službeniku za zaštitu podataka možete pisati na adresu:

EDPO
Epson Europe B.V.,
Zgrada Azië, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam Zuid
Holandija

ili, putem e-adrese: edpo@epson.eu

Kontaktiranje kompanije Epson u cilju ostvarenja vaših prava

Kao „subjekt podataka”, imate zakonska prava da zatražite od kompanije Epson pristup i ispravku ili brisanje ličnih podataka ili ograničenje obrade koja se tiče vas ili da se protivite obradi, kao i pravo na prenosivost podataka i pravo podnošenja pritužbe nadzornom organu.

Molimo vas da kompaniji Epson dostavite vaše lične podatke u ovom obrascu kako bismo mogli da potvrdimo vaš identitet. U nekim okolnostima možemo da zatražimo od vas dodatne vidove identifikacionih dokumenata, kao što su pasoš ili vozačka dozvola.

Svoja zakonska prava možete ostvariti u bilo kom trenutku tako što ćete pisati na kontakte navedene iznad ili pomoću veze ContactUsAboutYourData.

*Imajte u vidu da Epson onlajn prodavnica nije dostupna u svim zemljama.