EPSON I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Epson i zaštita životne sredine

Epson i zaštita životne sredine

Svi igramo ulogu u izgradnji bolje budućnosti. Za Epson, to što smo kompanija koja je održiva znači da pazimo na svaki aspekt naše organizacije – od najmanje sijalice do najveće fabrike. On pokreće naše inovacije, pokreće naš rast, motiviše našu radnu snagu i, na kraju, doprinosi društvu. To je takođe suštinski deo načina na koji sarađujemo sa našim partnerima u celom lancu snabdevanja.

„Ekološka vizija 2050.”

Epsonova vizija je da postane nezamenjiva kompanija koja koristi svoje efikasne, kompaktne i precizne tehnologije da bi postigla održivost u ekonomiji zasnovanoj na obnovljivosti

Kompanija Epson će do 2050. godine prestati da emituje ugljen-dioksid i koristi fosilna goriva¹ kako bi postigla održivost i obogatila lokalne zajednice.

„Posvećeni smo pružanju jasnog ’zelenog izbora’ kompanijama širom Evrope u pogledu proizvoda koji koriste”, rekao je Joširo Nagafusa, predsednik ogranka Epson Europe. „Svakodnevno od kupaca čujem o njihovoj potrebi za tehnologijama koje su bolje za životnu sredinu, ekonomične i efikasne. To je ono što je Epson uspeo, a to dostignuće, pored kumulativnih dobitaka, pripada i našim poslovnim klijentima koji su odabrali da sa laserske pređu na inkdžet tehnologiju.”

Godine 2008. kompanija Epson je objavila Ekološku viziju 2050, izjavu o našim ekološkim ciljevima do 2050. godine. Svet se od tada promenio. Globalni napori za postizanje društvene održivosti se ubrzavaju, pri čemu Ujedinjene nacije usvajaju ciljeve održivog razvoja (COD), a Pariski sporazum je zacrtao kurs ka smanjenju emisije ugljen-dioksida. U svetlu ovih promena, kompanija Epson je 2018. godine revidirala viziju i navela tri radnje koje bi kompanija trebalo da preduzme.

Marta 2021. kompanija Epson je dodatno revidirala svoju viziju i postavila konkretne ciljeve koji odražavaju njenu snažnu posvećenost rešavanju velikih društvenih problema, kao što su smanjenje emisije ugljen-dioksida i reciklaža.

Kompanija Epson je ustanovila ciljeve za smanjenje emisije gasova staklene bašte do 2030. godine u skladu sa scenarijom od 1,5°C iz Pariskog sporazuma i kriterijumima inicijative za ciljeve zasnovane na nauci (SBTi).

Ključni preduslovi

Ciljevi do 2025. godine

U sklopu naše korporativne vizije za 2025. godinu, želimo da doprinesemo razvoju održivog društva koristeći efikasne, kompaktne i precizne tehnologije za smanjenje uticaja proizvoda i usluga na životnu sredinu u svim njihovim životnim ciklusima.

Velike korporacije kao što je Epson imaju moć da najbrže utiču na promene zbog dometa njihovih globalnih lanaca snabdevanja i uticaja putem razvoja proizvoda i omogućavaju ostvarenje modela cirkularne ekonomije. Čak i u današnjem digitalnom svetu, štampač smatra osnovnim poslovnim alatom 77% zaposlenih u EU5². Istraživanje takođe potvrđuje bolje razumevanje, koncentraciju i niže nivoe stresa pri čitanju odštampanog teksta u odnosu na digitalne ekrane³. Na primer, naši inkdžet štampači WorkForce Pro sada koriste do 96% manje energije, proizvode do 94% manje otpada i emituju do 92% manje CO₂ u odnosu na uporedive laserske štampače⁴.

Pored poboljšanja konstrukcije i performansi postojećih proizvoda, primena principa cirkularne ekonomije zahtevala je od kompanije Epson da razmišlja o svom poslovanju u novom svetlu. Započeli smo projekat cirkularne ekonomije kako bismo osigurali primenu ovog koncepta u celoj našoj kompaniji i zajednici u kojoj radimo, kao što su kertridži za štampače koji se recikliraju u ogranku Epson Telford i sertifikati trećih lica u našim procesima.

Neka od naših dosadašnjih dostignuća

Ciljevi

Važnost naših ciljeva za Evropu

Izveštaj kompanije Epson o evropskoj održivosti, pod nazivom „Zeleni izbor”, izlaže njenu posvećenost korporativnoj društvenoj odgovornosti (CSR) u svim oblastima njenog poslovanja. On ističe korake ostvarene u uštedi energije, vode i CO₂ u celoj evropskoj organizaciji kompanije Epson, njenu posvećenost u čitavom lancu snabdevanja i proizvodnji, kao i posvećenost kreiranju ekološki prihvatljivih proizvoda koji omogućavaju kompanijama da smanje uticaj na životnu sredinu.

Istorija zaštite životne sredine

Istorija ekoloških projekata i politika kompanije Epson započela je programom kontrole zagađenja koji je uspešno trajao više od četiri decenije. Krajem 90-ih godina, kompanija Epson je objavila svoja dostignuća u godišnjem izveštaju o zaštiti životne sredine. Od početka novog milenijuma, kompanija Epson je proširila svoj opseg i aktivna je u projektima pošumljavanja, kao i u programima energetske kontrole i postizanja nulte emisije. U nastavku pročitajte više o nekim od ekoloških ekoloških etapa.

Harmonija, saradnja i posvećenost zaštiti životne sredine

Kompanija Epson je osnovana 1942. godine u Suvi, gradu koji se nalazi u bogatom prirodnom okruženju prefekture Nagano. Harmoničan suživot sa zajednicama u kojima poslujemo već dugo predstavlja kamen temeljac kompanije, a čak i kada smo globalno proširili svoje poslovanje, nismo promenili svoju kulturu poštovanja životne sredine. To smo pokazali 1988. godine, kada je kompanija Epson postala prva kompanija u svetu koja je objavila da će iz svog poslovanja eliminisati hlorofluorougljenike (CFC) koji uništavaju ozonski omotač.

1942 - 2010+

U kompaniji Epson razvoj tehnologije pokreće naša posvećenost društvu i zaštiti životne sredine. Fokusirani smo na ono što je suštinski važno, a eliminišemo ono što nije neophodno da bismo stvorili veću vrednost. Pošto je ova filozofija u osnovi kompanije Epson, ona se oduvek trudila da ispuni potrebe za održivim razvojem i nastaviće sa tim i ubuduće.

Razmišljanje o životnom ciklusu

Od prvog nacrta do ulaska u proces reciklaže: svi naši proizvodi su razvijeni imajući u vidu ekološki održiv životni ciklus. Ovo je ključna strategija za naše ekološke proizvode i ona ističe naše napore da smanjimo uticaj na životnu sredinu izvan naših kapija, u vašim domovima i kancelarijama.

Postavili smo konkretne ciljeve u pogledu ekoloških specifikacija koji bi trebalo da budu ostvareni u fazi planiranja proizvoda. Uveli smo i proces ekološkog projektovanja (DfE) kojim procenjujemo koliko smo dobro radili u fazi projektovanja i nakon nje.

Upravljanje zaštitom životne sredine

Svi igramo ulogu u izgradnji bolje budućnosti. Za Epson, to što smo kompanija koja je održiva znači da pazimo na svaki aspekt naše organizacije – od najmanje sijalice do najveće fabrike.

Poslovne jedinice u okviru Epson grupe uspostavljaju sopstvene akcione planove u vezi sa zaštitom životne sredine i sprovode aktivnosti pomoću Sistema za upravljanje zaštitom životne sredine. Sprovodimo interne procene kako bismo proverili učinak u odnosu na planove i preduzeli korektivne mere ako je potrebno.

Naš cilj je:

Nova perspektiva

Naša posvećenost se ne završava na kapijama proizvodnih pogona kompanije Epson. Naši napori već utiču na svakodnevni rad naših klijenata i poslovnih partnera.

Slika „Odsjaj Sunca na Zemlji” © ESA/NASA

Proizvodi

Korporacija Epson je posvećena razvoju proizvoda koji ne narušavaju životnu sredinu, što znači da se održivost uzima u obzir od pravljenja plana do finalizacije. Pored ekološkog dizajna, to takođe znači i eliminaciju opasnih supstanci u našem kompletnom asortimanu proizvoda.

Potencijalna ušteda za Epson klijenta na troškovima za CO₂ ⁷

Prelaskom na Epson poslovne inkdžet štampače, naši klijenti su mogli da uštede do 65,7 miliona evra u troškovima za struju i do 124 hiljade tona CO tokom dve godine.

Ekološki prihvatljivi proizvodi

Proizvodnja

Ekološka optimizacija naših proizvodnih procesa je jedna od osnovnih oblasti na koje se odnose naše politike. Uglavnom se fokusiramo na sprečavanje globalnog zagrevanja, eliminaciju emisije gasova i kontrolu hemikalija. Nadalje, svoje napore posvećujemo problemima kao što su poboljšani transportni sistem, dobro projektovano upravljanje vodom i supstancama i upravljanje rizikom po životnu sredinu.

Životna sredina – u srcu naših procesa

Ogranak Epson Telford predvodi ekološke aktivnosti kompanije Seiko Epson i prvi je u okviru grupacije dobio sertifikat ISO 14001.

Akreditovan sertifikatom ISO 14001 od 1996. godine, pruža okvir za upravljanje našim aktivnostima i sprovodi redovne revizije kako bi se osiguralo da se poboljšanja ne samo vrše, već i održavaju. Kultura stalnog poboljšanja prožima sve što radimo.

Reciklaža proizvoda

Važna je odgovorna i efikasna obrada naših proizvoda na kraju upotrebe od strane naših klijenata i poslovnih partnera.

Zato je važno to što strategiju reciklaže uključujemo već u ranim fazama planiranja naših proizvoda. Svi naši gotovi proizvodi usklađeni su sa direktivom WEEE (otpadna električna i elektronska oprema) iz 2005. godine. Za proizvode koji se troše, kao što su kertridži, uspostavili smo sistem za prikupljanje koji osigurava bezbedno vraćanje praznih kertridža kompaniji Epson.

“Da bismo sačuvali vredne ekološke resurse i smanjili količinu otpada, težimo da sakupljamo i recikliramo što je više moguće proizvoda i potrošnog materijala.”

Ekološka zajednica

Smatramo da je naša dužnost da pružimo podršku i prenesemo svoje strategije u globalnu zajednicu. Zajedno sa svojim klijentima i poslovnim partnerima razvijamo i učestvujemo u programima koji podstiču ekološki način razmišljanja i odgovornost u različitim oblastima kao što su ekološka društvena odgovonost, ekološke tehnologije, ekološke komunikacije ili ekološko obrazovanje.

Informacije o životnoj sredini

Da bismo ispunili svoju korporativnu društvenu odgovornost (CSR), nastojimo da se pozabavimo pitanjima zaštite životne sredine pružajući vrednost koja prevazilazi očekivanja naših klijenata i društva.

EU izjava o usklađenosti

Dokumentacija kompanije Epson koja se odnosi na izjavu o usklađenosti dostupna je na mreži i može se pretraživati prema tipu proizvoda i proizvodu.

¹ Neobnovljivi resursi, kao što su nafta i metali

² 3.639 donosilaca odluka i zaposlenih u IT sektoru širom Francuske, Nemačke, Španije, Italije i UK, FTI Consulting, naručio je Epson 2015. godine.

³ Wastlund, Reinikka, Norlander & Archer, 2005: http://www.radford.act.edu.au/storage/reading-on-screens-v-paper.pdf.

⁴ Da biste razumeli ove brojke i kako one mogu koristiti vašem poslovanju, posetite www.epson.eu/maketheswitch.

⁵ Koristi se mala količina vode za održavanje određenog nivoa vlažnosti u sistemu.

⁶ Izračunato na Epson poslovnim inkdžet štampačima koji se prodaju tokom poslednje dve kalendarske godine (2016, 2017) na tržištima EU6, tokom prosečne upotrebe proizvoda od četiri godine.
Metodologiju izračunavanja dokazuje institucija TÜV Rheinland.

⁷ Za više informacija posetite www.epson.eu/maketheswitch.

⁸ Udeo na tržištu zasnovan na prihodu industrijskih SCARA robota, 2011–2016. (Izvor: Fuji Keizai „2012 - 2017 Worldwide Robot Market and Future Outlook”)

⁹ U poređenju sa robotom Epson LS3 SCARA

¹⁰ Poređenje kada je povezano na Ethernet (230 V)

¹¹ Ovaj proizvod prodaje korporacija Seiko Watch.

¹² U poređenju sa glavom sata (kućištem) modela iz serije 7X, koji su pušteni u promet 2012. godine.