ETIKA U KOMPANIJI EPSON

Način rada kompanije Epson

Oduševljenje i iznenađenje naših klijenata inovativnim proizvodima i uslugama je tek početak – želimo da svet učinimo boljim mestom i postanemo kompanija bez koje se ne može. Ukoliko poslujemo sa integritetom, možemo da nastavimo da čuvamo investitore i privlačimo i zadržavamo talentovanu radnu snagu. Svaka kompanija može da se pridržava zakona i propisa, dok mi nastojimo da uradimo mnogo više i imamo jaku etiku.

Principi korporativnog ponašanja

Kako Epson ispunjava svoju društvenu odgovornost? U nastavku možete saznati na kojim principima počiva naša filozofija upravljanja.

Naši principi

Od celokupnog osoblja kompanije Epson, uključujući i više rukovodioce, menadžere i zaposlene, zahteva se da poštuju naše principe.

Saznajte više o korporativnoj društvenoj odgovornosti