OBLIKUJEMO BUDUĆNOST ŠTAMPANJA POMOĆU TEHNOLOGIJE BEZ ZAGREVANJA

Pogledajte video
Tehnologija bez zagrevanja

Suočavanje sa izazovom globalne potrošnje električne energije

Pošto potrošnja električne energije u svetu raste, vreme je da svi razmislimo o tome kako da tu potrošnju smanjimo.

Između 1980. i 2020. globalna potrošnja električne energije se više nego utrostručila.1

Potrošnja će se dodatno udvostručiti do 2050.2

Male promene mogu biti od velikog značaja

Mala, svakodnevna prilagođavanja u cilju uštede električne energije mogu mnogo toga promeniti.

Pogledajte video

Zašto treba preći na tehnologiju štampanja bez zagrevanja?

Kada je reč o kompaniji Epson, naša glavna briga je menjanje načina potrošnje struje. Prelaskom na tehnologiju štampanja bez zagrevanja, koja ne koristi toplotu u procesu izbacivanja mastila, obezbeđujemo manju potrošnju energije.

To znači da svaki put kada koristite jedan od naših inkdžet štampača, zapravo pravite jedan korak u pravom smeru.

Prednosti tehnologije štampanja bez zagrevanja

Uvedite promenu. Odgovorite na izazov.

Energija se štedi kada je potrošnja energije manja

Iskoristite prednosti tehnologije štampanja bez zagrevanja koja koristi manje energije jer joj nije potrebna toplota za zagrevanje.

Manje delova za zamenu

Laserski štampači imaju bubnjeve, prenosne kaiševe i fjuzere koje treba periodično menjati. Inkdžet štampači nemaju ove delove, tako da nemate šta da menjate.

Uštedite vreme uz uvek spremno štampanje

Tehnologija bez zagrevanja takođe znači da nema zagrevanja štampača prilikom uključivanja ili aktiviranja iz stanja mirovanja. Štampač odmah počinje sa radom.

Manje potrebnih intervencija

Epson inkdžet štampači bez zagrevanja sadrže manje delova koji se troše pri upotrebi

Ovo objašnjenje se u načelu odnosi samo na osnovne prednosti tehnologije MicroPiezo. Performanse proizvoda se mogu razlikovati.

Otkrijte prednosti koje donosi Epson tehnologija štampanja bez zagrevanja

Otkrijte koliko možete da smanjite emisiju CO2 i potrošnju energije

Kontaktirajte nas

Želite li više informacija o Epson tehnologiji štampanja bez zagrevanja, kao i o tome kako vam možemo pomoći da smanjite potrošnju električne energije?

1 Ukupna konačna potrošnja električne energije na osnovu Svetskog energetskog pregleda Međunarodne agencije za energetiku (za 2022. godinu)

2 Ukupna konačna potrošnja električne energije uz nultu neto emisiju prema Izveštaju Međunarodne agencije za energetiku o perspektivama energetskog sektora u svetu za 2022. godinu