APLIKACIJA EPSON SMART PANEL

Promenite način na koji štampate i skenirate iz korena.

Aplikacija One je sve što vam je potrebno da svoj mobilni uređaj pretvorite u snažan alat za štampanje, skeniranje i upravljanje.

APLIKACIJA EPSON SMART PANEL

Inovativna aplikacija za jednostavno upravljanje Epson štampačima i skenerima

Pomoću aplikacije Smart Panel možete da nadgledate status svog štampača ili skenera, upravljate zadacima štampanja, proveravate nivoe mastila i štampate ili skenirate direktno sa svojih mobilnih uređaja. Aplikacija je dostupna i u prodavnicama App Store i u Google Play. Može se brzo i lako instalirati na pametnom telefonu ili tabletu.

Bežično štampanje sa vaših mobilnih uređaja

Lako bežično podešavanje omogućava vam da besprekorno povežete kompatibilni Epson proizvod sa mrežom i štampate direktno sa mobilnog uređaja. Prilagodite podešavanja i željene postavke štampača, kao što su veličina i tip papira, da biste uvek dobili najbolje rezultate štampanja.

Lako skenirajte dokumente pomoću pametnog telefona

Interfejs prilagođen korisniku čini skeniranje dokumenata i fotografija lakim. Možete da birate između različitih opcija skeniranja kao što su skeniranje u boji, crno-belo i visoka rezolucija. Za proizvodnju visokokvalitetnih skeniranja aplikacija uključuje funkcije za poboljšanje slike, kao što su automatsko opsecanje i korekcija boje.

Otkrijte još Epson usluga i aplikacija

Apple i Apple logotip su žigovi kompanije Apple Inc.

Google Play i Google Play logotip su žigovi kompanije Google LLC.