SJMB3500: Maintenance box for ColorWorks C3500 series

SKU: C33S020580
SJMB3500: Maintenance box for ColorWorks C3500 series
Kompatibilnost

Kompatibilne glavne jedinice

Dolenavedeni modeli su kompatibilni sa nekim artiklima u ovom asortimanu. Za više detalja pogledajte dolenavedene veze ili uputstvo za vaš proizvod.