26XL Polar bear Claria Premium Multipack 4-colours Ink

SKU: C13T26364010
Pronađite predstavnika
26XL Polar bear Claria Premium Multipack 4-colours Ink
Modeli serije

Ostali proizvodi u ovoj seriji

Proizvod
Dobit
Dobit:
500 strana crna 700 strana boja
41,3 ml
Dobit:
500 strana crna
12,2 ml
Dobit:
400 fotografija foto crna
8,7 ml
Dobit:
700 strana cijan
9,7 ml
Dobit:
700 strana magenta
9,7 ml
Dobit:
700 strana žuta
9,7 ml
Kompatibilnost

Kompatibilne glavne jedinice

Dolenavedeni modeli su kompatibilni sa nekim artiklima u ovom asortimanu. Za više detalja pogledajte dolenavedene veze ili uputstvo za vaš proizvod.