SKU: C13T03V14A

Ostali proizvodi u ovoj seriji

6.000 strana boja
7.500 strana crna 337 ml
C13T03V64A

Kompatibilne glavne jedinice

Dolenavedeni modeli su kompatibilni sa nekim artiklima u ovom asortimanu. Za više detalja pogledajte dolenavedene veze ili uputstvo za vaš proizvod.