EPSON REŠENJA ZA PRIKAZ – IDEALAN ODRŽIVI IT IZBOR

TCO SERTIFIKOVAN

Zadovoljavanje zahteva sadašnjosti bez ugrožavanja budućih generacija

TCO sertifikat je vodeći svetski sertifikat održivosti za elektronske uređaje, osnovan pre više od 25 godina. Kriterijumi uključuju proizvodnju sa društvenom odgovornošću, zaštitu prirode, zdravlje i bezbednost korisnika kao i ergonomski dizajn. Kada su u pitanju projektori, uključene su i ekskluzivne TCO sertifikovane mere veličine slike, za optimalnu preporučenu veličinu slike svakog modela proizvoda.

Svi kriterijumi su razvijeni s perspektive životnog veka, što obuhvata proizvodnju, korišćenje i faze oporavka ili kraja životnog veka. Kod sertifikovanih modela proizvoda i postrojenja u kojima su proizvedeni se nezavisno proveravaju za usaglašenost sa standardima, zajedno sa inicijativom održivosti koju pokreće kompanija brenda. TCO sertifikat je dostupan u osam proizvodnih kategorija, uključujući između ostalog i računare, projektore i ekrane. TCO sertifikat je eko-nalepnica tipa 1, u skladu sa standardom ISO 14024.

TCO sertifikat olakšava kupcima i proizvođačima da smanje uticaj na životnu okolinu i društveni rizik, dok im pomaže da preduzmu konkretne korake ka održivom životnom veku elektronskih uređaja.

Kompletnu listu sertifikovanih modela proizvoda možete pronaći na adresi www.tcocertified.com

Proizvodnja

Sveobuhvatni kriterijumi TCO sertifikata osmišljeni su za održivost tokom celog životnog veka proizvoda: proizvodnja, korišćenje i kraj životnog veka.

Kriterijumi provere TCO sertifikata

Nezavisna provera usaglašenosti proizvoda, fabrike i vlasnika brenda je uključena, pre i nakon sertifikacije.

1. Pre sertifikacije

Provera usaglašenosti sa kriterijumima pre sertifikacije proizvoda

Primena

Vlasnik brenda se prijavljuje za TCO sertifikat

2. Nakon sertifikacije

Godišnja redovna provera sertifikovanih proizvoda

Epson proizvodi za prikaz i životna sredina

Epson proizvodi za prikaz su dizajnirani da smanje otisak poslovanja na životnu sredinu i svedu na minimum potrošnju energije tokom projektovanja slika i stanja pripravnosti. Tehnologija obuhvata energetski efikasan osnovni dizajn i opcije za uštedu energije na ECO meniju, a dok je projektor u stanju pripravnosti, režim izuzetno smanjene osvetljenosti smanjuje potrošnju energije kada uređaj ne projektuje sliku.

Zadovoljstvo nam je što su naši projektori kao proizvodi za prikaz sada označeni TCO sertifikatom. Posvećenost kompanije Epson da postigne najviše standarde kvaliteta za proizvode znači da obavljamo veliki deo proizvodnje unutar naših postrojenja, čime olakšavamo upravljanje radnim praksama tokom celog proizvodnog ciklusa, od proizvodnje do isporuke. Pored toga, težimo da dizajniramo kompaktne, energetski efikasne proizvode koji svode na minimum uticaj na životnu sredinu bez narušavanja performansi.

Hening Olson, direktor korporativne društvene odgovornosti u kompaniji Epson

Spremni ste da saznate više?

Porazgovarajte sa nekim iz našeg tima da biste otkrili kako možete da smanjite troškove i da povećate efikasnost