Uslovi održavanja nagradnog konkursa

Obrazloženja

Termin "Organizator" podrazumeva: Epson Europe B.V. (u daljem tekstu Epson) sa svojim registrovanim kancelarijama u Amsterdamu, Holandiji. Za dalju korespondenciju molimo obratite nam se preko sledeće adrese: ana_bajagic@epson.it

Termin **"Učesnik" **podrazumeva:
Bilo koja osoba stara 18 godina ili više sa prebivalištem u Strbiji u vremenu u kom traje promotivni period.

Uslovi učešća

 1. Nije potrebna nikakva kupovina za učešće, ali je neophodan pristup internetu i validan nalog na društvenim mrežama.

 2. Ova promocija je otvorena za stanovnike Srbije stare 18 godina ili više.

 3. Zaposleni organizatora, njegove matične kompanije, podružnicama, povezanim društvima ili drugim stranama, koji su na bilo koji način uključeni u razvoj, proizvodnju ili distribuciju ove promocije, kao i uža porodica (supružnik, roditelji, braća i sestre, deca) i članovi domaćinstva svakog takvog zaposlenog i / ili autora nemaju pravo da učestvuju u ovoj promociji.

 4. Prijave preko posrednika ili trećih strana biće nevažeće.

Nagradni konkurs

 1. Učesnici će imati priliku da se prijave na nagradni konkurs kako bi osvojili nagrade.

 2. Pobednik će biti obavešten preko naloga na društvenoj mreži sa kojim je ušao u promociju u roku od 24 sata od izbora pobednika. Pobednik mora odgovoriti na bilo koju komunikaciju da bi preuzeo nagradu u roku od 14 dana od slanja obaveštenja od strane Organizatora. Ako se dobitnik nije javio u ovom roku, Organizator zadržava pravo da istu nagradu ponudi drugom dobitniku koji će biti izabran u skladu sa Uslovima nagradnog konkursa.

 3. Nagrada će biti poslata u roku od 28 dana od objavljivanja rezultata konkursa.

 4. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo koje neispravne prijave ili prijave koje iz bilo kog razloga ne stignu do Organizatora do odgovarajućeg datuma i vremena zatvaranja nagradnog konkursa. Dokaz o slanju neće se smatrati dokazom o prijemu.

 5. Nagrade se ne mogu prenositi i neće biti ponuđena novčana alternativa.

 6. Organizator zadržava pravo da verifikuje podobnost svih učesnika i može, po sopstvenom nahođenju, diskvalifikovati bilo kog učesnika koji ne ispunjava uslove za učestvovanje.

 7. Nagrade zavise od dostupnosti. U slučaju nepredviđenih okolnosti, Organizator zadržava pravo da a: zameni nagrade u celosti ili delimično u ekvivalentnoj ili većoj vrednosti i b: u izuzetnim okolnostima da izmeni ili poništi nagradni konkurs bez najave. Organizator neće ulaziti u dodatne korespodencije.

 8. Prijave ne smeju sadržati materijal koji krši tuđa prava, uključujući, ali ne ograničavajući se na privatnost, publicitet ili prava intelektualne svojine ili koji predstavljaju kršenje autorskih prava;

 9. Prijave ne smeju sadržati nazive robnih marki ili zaštitne znakove osim onih u vlasništvu Organizatora;

 10. Prijave ne smeju da sadrže materijal koji je neprikladan, nepristojan, nasilan, inspirisan mržnjom, deliktan ili klevetnički;

 11. Radovi ne smeju sadržati materijal koji promoviše fanatizam, rasizam, mržnju ili štetu bilo kojoj grupi ili pojedincu ili promoviše diskriminaciju na osnovu rase, pola, religije, nacionalnosti, invaliditeta, seksualne orijentacije ili starosti;

 12. Prijave ne smeju sadržati materijal koji je nezakonit, krši ili je u suprotnosti sa bilo kojim zakonom ili propisom u sklopu pravnog sistema u kome je unos kreiran.

Obaveze

 1. Učesnici će osigurati da njihove prijave ne krše lična ili druga prava trećih strana. Organizator nije odgovoran za bilo kakve prekršaje od strane učesnika.

 2. Svaki učesnik potvrđuje da je bilo ko prikazan u prijavi dao odobrenje za uvrštavanje svog imena i / ili profila na društvenoj mreži na druge kanale i platforme Epsonovih društvenih mreža.

 3. Organizator nagradnog konkursa koristiće podatke koje su učesnici dostavili isključivo u svrhu obavljanja promocije, ukoliko nije drugačije naglašeno. Učešćem u ovoj promociji, svi učesnici su saglasni da se njihovi podaci koriste od strane Organizatora za administrativne postupke u ovom konkursu, uključujući deljenje njihovog imena i/ili nadimka sa društvenih mreža u slučaju da korisnik osvoji nagradu ili u bilo koju drugu svrhu za koju je korisnik prethodno dao saglasnost. Imena pobednika mogu biti objavljena na Epson web stranici i kanalima društvenih mreža nakon što svi učesnici budu o tome obavešteni. Svi pobednici biće obavešteni prema prethodno najavljenim uslovima konkursa. Za više informacija o tome kako Epson koristi lične podatke pročitajte našu Izjavu o privatnosti.

 4. Tamo gde nagrada predstavlja oporezivu korist, poresku obavezu snosi primalac.

 5. Ovaj nagradni konkurs ni na koji način nije sponzorisan, podržan, vođen od strane ili povezan sa društvenim mrežama. Prihvatate da se sve informacije koje dostavite za potrebe učestvovanja u ovom nagradnom konkursu dostavljaju Organizatoru, a ne korisničkoj službi društvene mreže na kojoj imate profil i slažete se da ista neće biti odgovorna za vas na bilo koji način u vezi sa ovim nagradnim konkursom. Pristajete na potpuno oslobađanje od odgovornosti za društvene mreže.

 6. Dobitnici pristaju na učešće u oglašavanju razumnog trajanja nakon nagradnog konkursa i na upotrebu njihovih imena u takvom oglašavanju.

 7. Ova pravila se uređuju i skladu sa zakonima Srbije.

 8. Epson zadržava pravo da otkaže ili izmeni nagradni konkurs i ove Uslove bez najave u slučaju katastrofe, rata, građanskih ili vojnih nemira, Božjeg čina ili bilo kog stvarnog ili očekivanog kršenja bilo kog važećeg zakona ili propisa ili bilo kog drugog događaja van Epsonove kontrole. O svim ostalim promenama u nagradnom konkursu Epson će učesnike obavestiti što je pre moguće putem društvene mreže.

 9. Učestvovanjem u ovom nagradnom konkursu, učesnici pristaju na obaveze iz Pravila nagradnog konkursa.

Organizator je Epson Europe B.V. (u nastavku Epson) sa sedištem u Amsterdamu, Holandija. Za dalju korespondenciju molimo obratite nam se preko sledeće adrese: ana_bajagic@epson.it