Epson M-T123: 58mm, 5V, Lever=STD, 8 dots/mm, Drop in

SKU: C41D358001

Nažalost, ovaj proizvod nije više dostupan. Informacije o daljoj podršci potražite u nastavku.

Epson M-T123: 58mm, 5V, Lever=STD, 8 dots/mm, Drop in
Tehničke specifikacije

Tehničke specifikacije

Funkcije i specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodne najave
Vrsta pisanja
Metoda štampanja
Termalno linijsko štampanje
Štampanje
Rezolucija
8 Tačaka/mm
Papir
Vrste papira
Bon
Dimenzije papira
57,50 ± 0,50 (w: mm x dia. 50,00 mm maks.
Opšte informacije
Težina
0,07 kg