Kertridž sa mastilom koji nije ILS

Kertridž sa mastilom koji nije ILS

Za mali opseg naših komercijalnih mastila za štampače, poruka „ponestaje mastila“ na monitoru statusa štampača se promenila. Ovo je zbog prestanka proizvodnje komponente koja se trenutno koristi u tim kertridžima sa mastilom.

Zbog promene komponenti potrošnja mastila se sada izračunava na osnovu štampanja tačaka različitih veličina, pa se potrošnja mastila sada procenjuje, umesto da se precizno prati. Kao rezultat toga, različiti nivoi mastila mogu ostati u svakom kertridžu. Cena kertridža je smanjena za 20% da bi odrazila ovu promenu.

Klijenti će i dalje uživati u istim pogodnostima visokog kvaliteta i visoke pouzdanosti originalnog Epson mastila, na koje promena neće uticati

VAŽNO OBAVEŠTENJE
Važno je da ažurirate firmver štampača na najnoviju verziju pre nego što ubacite ovaj kertridž. Za detalje o procesu ažuriranja ili ako se pojavi greška nakon ažuriranja, obratite se prodavcu ili Epson podršci.

  • Ovaj kertridž je zamenjen novim brojem modela zbog neophodnih promena dizajna i proizvodnje.
  • Kertridž sadrži isto visokokvalitetno Epson UltraChrome mastilo koje ste prethodno koristili i pruža isti kvalitet slike.
  • Možda ćete primetiti povećanje količine mastila preostalog u kertridžu kada se pojavi poruka „Kertridž sa mastilom je potrošen“ i kada se kertridž ukloni. Ovo povećanje je normalno i deo je neophodne promene. Time se osigurava da rad vašeg štampača ostane dosledan i pouzdan. Posetite lokalni Epson veb-sajt ako imate pitanja o promeni.

Oznaka kertridža
Količina preostalog mastila u korišćenim kertridžima sa mastilom može biti veća nego kod prethodnih kertridža.
Detalje potražite na Epson veb-sajtu https://www.epson.rs/support.

Uticaj mastila:

Česta pitanja

Zašto Epson ne može da pronađe alternativno rešenje za zamenu komponente koja nedostaje?

Komponentu je napravila treća strana koja nije u mogućnosti da nastavi snabdevanje. Epson nije uspeo da pronađe kompatibilan ekvivalent.

Zašto to ne utiče na novija Epson mastila za štampače velikog formata?

Komponenta koja nedostaje korišćena je samo u određenim kertridžima. Ostali kertridži će se i dalje nuditi kao i obično.

Na koje kertridže ovo utiče?

Ovaj problem se odnosi na kertridže sa mastilom C13T804xxx (700 ml) i C13T824xxx (350 ml) Ovi kertridži više nisu dostupni i zamenjeni su sa C13T55Kxxx (700 ml) i C13T54Xxxx (350 ml)

U kojim štampačima se oni koriste?

Štampači su Epson SureColor SC-P6000/7000/8000 i 9000

Ugradio/la sam novi kertridž sa mastilom u štampač, ali sada ne radi. Šta se dogodilo?

Pre nego što postavite novi kertridž sa mastilom u štampač, važno je da ažurirate firmver na najnoviju verziju. Ako se ovo ažuriranje ne izvrši, vaš štampač će prikazati poruku o grešci i neće funkcionisati. Ovo se može rešiti tako što ćete pratiti uputstva na pakovanju kertridža i na letku priloženom uz vaš novi kertridž. Takođe možete pristupiti uputstvima ovde https://www.epson.rs/support.

Zašto je ostalo toliko mastila u kertridžu sa mastilom?

Zbog promene komponenti potrošnja mastila se sada izračunava na osnovu štampanja tačaka različite veličine. Broj tačaka i njihova veličina mogu da variraju u zavisnosti od rezolucije slike koja se štampa. Uklanjanje komponente senzora znači da se upotreba mastila sada procenjuje, umesto preciznog praćenja, što rezultira različitim nivoima mastila koji ostaju u svakom kertridžu u trenutku kada zahtevaju zamenu. Cena kertridža je smanjena za 20% da bi se nadoknadila ova promena.

Koliko mastila je ostalo u kertridžu sa mastilom?

Količina preostalog mastila u kertridžu će varirati u zavisnosti od brojnih faktora uključujući rezoluciju i kvalitet odštampanih slika, izbor slike i podešavanja štampanja. Količina mastila preostala u svakom kertridžu će varirati u zavisnosti od upotrebe. Epson je radi kompenzacije smanjio cenu kertridža sa mastilom za 20%

Da li moram češće da menjam kertridž sa mastilom?

Učestalost promene kertridža sa mastilom će varirati u zavisnosti od rezolucije i kvaliteta odštampanih slika.