Prikazivanje 1 - 15 od 30 stavki

Filteri

 • 9-pin, 80-column
 • Reliable
 • Economical
 • 24-pinski matrični štampač
 • Pristupačnost
 • Izuzetno pouzdan
 • 24 pina i 106 kolona
 • Paralelni, USB i mrežni
 • 1 + 6 primeraka brzinom 487 znak/s
 • Dot matrix štampač sa niskim TCO
 • Veoma visoka brzina štampanja
 • Izvanredna pouzdanost
 • 24-pin, 80-column
 • Fast and reliable
 • High-quality printing
 • Matrični štampač sa niskom ukupnom cenom posedovanja
 • Najveće brzine štampe na tržištu1
 • Bolja pouzdanost
 • Unapređena pouzdanost
 • Izuzetna brzina štampe
 • Usklađenost sa standardom Energy Star
 • 9-pin 136 column
 • Parallel, USB & serial interfaces
 • Prints 1 plus 9 forms
 • 15 million characters/ribbon
 • 24 pina, 80 kolona
 • Paralelni i USB priključci
 • Štampa 1 plus 4 formulara, 360CPS
 • 24 pina i 106 kolona
 • Paralelni i USB interfejs
 • 1 + 6 primeraka brzinom 487 znak/s
 • Unapređena pouzdanost
 • Izuzetna brzina štampe
 • Usklađenost sa standardom Energy Star
 • Mrežni matrični štampač
 • Veoma velike brzine štampanja
 • Izuzetno pouzdan
 • 9 pina, 136 kolona
 • Paralelno, USN i serijsko povezivanje
 • Štampa 1 + 4 formulara, 337 CPS
 • 24-pin 136 column
 • Ethernet,parallel and USB interface
 • Prints 1 plus 5 forms
 • Unapređena pouzdanost
 • Izuzetna brzina štampe
 • Usklađenost sa standardom Energy Star
Prikazivanje 1 - 15 od 30 stavki