SureLab SL-D1000 Series
SureLab SL-D1000 Series

Komercijalni foto štampači

  • Proizvodni dvostrani štampač
  • Štampanje na listovima i rolni
  • Wi-Fi/LAN povezivanje
Epson SureLab D3000 SR OC BUNDLE
Epson SureLab D3000 SR OC BUNDLE

  • Compact digital dry lab
  • 6-colour ink-set
  • High-quality prints