Prikazivanje 1 - 15 od 60 stavki

Filteri

 • Termalni POS štampač
 • Pristupačan POS štampač za račune
 • Velike brzine štampanja
 • Termalni POS štampač
 • Pristupačan POS štampač za račune
 • Velike brzine štampanja
 • Impact štampač za račune
 • Unos papira ubacivanjem
 • Prihvata tri veličine papira
 • Termalni POS štampač
 • Pristupačan POS štampač za račune
 • Velike brzine štampanja
 • Impact štampanje računa
 • Unos papira ubacivanjem
 • Prihvata tri veličine papira
 • Ultra-compact impact slip printing
 • Flatbed design
 • Vertical and horizontal printing
 • Zauzima malo prostora
 • Bolje mogućnosti povezivanja
 • Direktno štampanje sa mobilnih uređaja
 • Full-colour receipt printer
 • Superior-quality prints
 • Fast and economical
 • Impact receipt printing
 • Drop-in paper load
 • Accepts three paper sizes
 • Impact receipt printing
 • Drop-in paper load
 • Accepts three paper sizes
 • Impact receipt printing
 • Drop-in paper load
 • Accepts three paper sizes
 • Impact receipt printing
 • Drop-in paper load
 • Accepts three paper sizes
 • Impact receipt printing
 • Drop-in paper load
 • Accepts three paper sizes
 • Termalni POS štampač
 • Priuštivi štampač POS recepata
 • Visoka brzina štampanja
 • Brza obrada čekova
 • Velike brzine štampanja, čak do 350 mm/s
 • Mali troškovi ulaganja
 • Funkcije povezivanja
Prikazivanje 1 - 15 od 60 stavki