ISPORUČUJE SE SA ZALIHOM MASTILA KOJA MOŽE DA TRAJE I DO 3 GODINE*

Pomoću ovog jednostavnog štampača bez kertridža možete da odštampate hiljade stranica pre nego što dopunite rezervoar.

Saznajte više

Switch to
cartridge-free

PrecisionCore

PRECISIONCORE

Inkdžet štampanje sledeće generacije

PrecisionCore

PRECISIONCORE

Inkdžet štampanje sledeće generacije