GS6000 Carrying bar

SKU: C12C890541

GS6000 Carrying bar