Veličina je bitna: zašto je veličina ekrana važna za obrazovni sistem

Projektori i revolucija u veličini platna

Veličina je bitna: zašto je veličina ekrana važna za obrazovni sistem

Tehnologije za vizuelnu komunikaciju, kao što projektori i ravni ekrani, transformišu nastavu u školama i na univerzitetima zbog načina na koji današnji učenici i studenti usvajaju informacije. Prema saznanjima Svetske zdravstvene organizacije, 80% gradiva se pamti vizuelnim putem, a 90% putem interaktivnih predavanja, u poređenju sa samo 25% gradiva koje se upamti tokom jednosmernih usmenih predavanja. Kako se tradicionalni vidovi nastave sve manje koriste, a sve je zastupljenija digitalizacija (provođenje više vremena unutar učionice i ispred ekrana), to utiče i na vid učenika i studenata. Zapravo, došlo je do značajnoj porasta miopije (kratkovidosti) kod polovine evropske omladine, što je dvostruko više u odnosu na period pre 50 godina.

Međutim, uprkos tome što je utvrđena veza između ove dve pojave, savremene škole zanemaruju vrlo važnu stvar kada je reč o pravilnom korišćenju ekrana.

Nastavnici mogu da se opredele između dva tipa ekrana za držanje nastave: ravni ekrani i projektori. Iako sve više škola počinje da primenjuje ravne ekrane zbog rasprostranjenog stava da su pogodniji, istraživanja su pokazala da 58% učenika ne može da čita sa ravnog ekrana dijagonale 70 inča. Zato bi donosioci odluka u obrazovnom sistemu trebalo da počnu da daju prednost projektorima. Činjenica je da su projektori znatno odgovorniji i fleksibilniji izbor. Međutim, uprkos tome što se očekuje porast globalnog tržišta interaktivnih projektora za oko 27% u periodu od 2016–2020 prema CAGR merilima, i dalje ne postoji evropska regulativa po tom pitanju. Umesto toga, obrazovni sistem se oslanja na rasprostranjene smernice o primeni ove tehnologije u učionici kako bi se osigurala upotreba u skladu sa namenom.

Današnji projektori su neverovatno napredni. Ne samo da ih odlikuju izuzetno visok kvalitet i svetlina boja, već su obogaćeni i mogućnošću povezivanja, čime se omogućavaju BYOD interakcija, interaktivno opažanje i tehnologija dodira, kao i projektovanje na većoj površini bez izobličenja. Pored toga, lako su prenosivi i zauzimaju znatno manje prostora kada se ne koriste, a platno može da se sakrije. Međutim, uprkos pogodnostima, i dalje su prisutni određeni rizici povezani sa obe tehnologije ukoliko se korisnici ne pridržavaju standarda za veličinu prostorije, broj osoba u učionici i veličinu ekrana. Izuzetno je važno da donosioci odluka o tehnologiji primene dobro promišljenu strategiju prilikom analiziranja zahteva učionice i pre kupovine odgovarajuće tehnologije.

Kao tržišni lider u oblasti projektora u proteklih 13 godina i s obzirom na blisku saradnju sa školama i obrazovnim ustanovama, Epson zna koliko vidljivost projektovanih informacija i slika od prve do poslednje klupe u učionici utiče na ishode učenja. U sklopu napora u vezi sa korporativnom društvenom odgovornošću, Epson neprestano pomera granice kako bi se postarao da naši proizvodi zaista ispunjavaju potrebe korisnika. Uviđamo potrebu za jasnim preporukama i sarađujemo sa partnerima kako bismo obezbedili odgovarajuću veličinu ekrana za svaki sadržaj, tako da ne bude premali, da bude jasno vidljiv i visokog kvaliteta, pri čemu uzimamo u obzir udaljenost od ekrana, čime se svima omogućava da se uključe u nastavu i dele informacije. Današnje nastavne metode više ne podrazumevaju to da jedna osoba drži predavanje grupi učenika ili studenata. Umesto toga, učenici i studenti takođe drže prezentacije koristeći ekrane kako bi zajedno radili u okviru veće grupe. Dakle, određeni proces planiranja je neophodan kako bi se omogućila odgovarajuća integracija tehnologije u učionicama.

Uprkos tome što ne postoji pravna regulativa za ovo područje, trenutno imamo nekoliko smernica iz prakse kojih bi trebalo da se pridržavamo kako bismo što manje narušavali kapacitet učenja i vid učenika i studenata.

Na osnovu smernica koje propisuje Univerzitet Južnog Velsa u izveštaju „Smernice za audio-vizuelna pomagala i prostor učionice“ (eng. Audio Visual and Teaching Space Guidelines), donja ivica platna bi trebalo da bude najmanje 1,2 m iznad poda. Rastojanje između prvog reda i platna trebalo bi da bude najmanje kao dve visine platna. Širina platna bi trebalo da bude najmanje kao rastojanje između najbližeg gledaoca i platna. Maksimalni horizontalni ugao gledanja treba da iznosi 45 stepeni, dok horizontalni treba da bude 30 stepeni.

Osim toga, postoje i smernice za tip informacija koje se prezentuju u okruženju učionice. Široko prihvaćeno pravilo 4-6-8 je zasnovano na preporukama istraživačkih i regulatornih tela. Prema ovom pravilu, preporučuje se da učesnik koji je najviše udaljen od ekrana u prostoriji treba da sedi na rastojanju od 4-6-8 vertikalnih visina ekrana, u zavisnosti od zadatka koji se obavlja. „Pasivno gledanje“ (npr. gledanje video zapisa) može da bude na najvećoj udaljenosti, zatim sledi „detaljno gledanje“ (npr. čitanje sadržaja prezentacija) i na kraju dolazi „gledanje radi pregleda“ (npr. mali tekst i sadržaj sa unakrsnih tabela), pri čemu najudaljeniji učesnik ne sme da bude udaljen više od četiri vertikalne visine ekrana.

Na osnovu izveštaja Smart Cube, brojni faktori su važni kada treba da se odredi veličina ekrana, uključujući visinu plafona, dužinu i širinu prostorije, broj osoba u prostoriji i dostupni budžet. Jasno je da ovo utiče na izbor kupovine ravnog ekrana ili ekrana za projektovanje. Mada ne postoje univerzalno usvojeni standardi u pogledu veličine ekrana, već samo smernice, ne može se opovrgnuti da što je veći ekran, to učenici usvajaju i razumeju više informacija. Iz toga sledi da bi obrazovni sektor trebalo češće da se opredeljuje za projektore umesto ravnih ekrana kako bi se obezbedili najbolji potencijal za učenje i minimalno ugrožavanje zdravlja. 

Jasno je da kada je reč o platnima za projektore, veličina zaista jeste bitna.

Dodatne informacije potražite na adresi www.epson.co.uk/education

1  Svetska zdravstvena organizacija (SZO)

2 Nature.com 2015

3Epson bela knjiga

4 TechNavio, 2016

5The Smart Cube, Epson digitalni ekrani: veličina ekrana u odnosu na rastojanje,12. avgust 2016.