Prednosti inkdžeta potiskuju laser kao prvi izbor tehnologije za štampanje, pokazuju nova istraživanja

Zablude o laserskoj tehnologiji štampanja još uvek preovladavaju Evropom, ali očekivanja vezana za očuvanje životne sredine, troškove i učinak i dalje rastu, što donosi nove mogućnosti za inkdžet

Prednosti inkdžeta potiskuju laser kao prvi izbor tehnologije za štampanje, pokazuju nova istraživanja

Samo nekoliko meseci nakon što je kompanija Epson objavila da će neprekidno povećavati ulaganja u tehnologiju inkdžet štampanja za preduzeća, istraživanja pokazuju da je 74% rukovodilaca i uticajnih osoba u evropskim preduzećima izabralo inkdžet nakon što su se upoznali sa činjenicama o opcijama za tehnologije štampanja u njihovim preduzećima .

Ovo istraživanje, koje su na mreži sprovele kompanije Epson Europe i Coleman Parkes, prikupilo je informacije od preko 8000 stručnjaka u 21 evropskoj zemlji, uključujući i [naziv lokalnog tržišta]. Na osnovu činjenica koje su potvrđene iz nezavisnih izvora, a tiču se učinka poslovnih inkdžet štampača u odnosu na laserske tehnologije, od ispitanika se tražilo da odgovore sa „tačno“ ili „netačno“ na niz pitanja kako bi se proverilo njihovo znanje. Rezultati su bili iznenađujući: pokazali su da još uvek postoje neke stare zablude o tome koja tehnologija ima bolji učinak, posebno u pogledu otpada i produktivnosti.   Zapravo, samo je 7% ispitanika znalo da poslovni inkdžet štampači imaju bolji učinak u svih pet testiranih oblasti: otpad, produktivnost, brzina, CO2 i potrošnja energije.

Kada se pogledaju rezultati prema regionima, dobijaju se zanimljiva poređenja između većih tržišta u Evropi. Ako se fokusiramo na sledeće zemlje: [lista zemalja koje su obuhvaćene regionom], odgovori pokazuju da bi uprkos zabludama vezanim za inkdžet, velika većina (X%) [% ispitanika koji su izabrali inkdžet u celom regionu] izabrala poslovne inkdžet štampače nakon što im se pokaže realno stanje vezano za opcije štampanja koje imaju.

[Manjina/Većina, u zavisnosti od regionalnih rezultata] ispitanika (X%) [% regiona koji je odgovorio NETAČNO na Q1] je netačno mislilo da laserski štampač proizvodi manje CO, 2a X% [% regiona koji je odgovorio TAČNO na Q5] je bilo u zabludi da proizvodi manje otpada od inkdžet štampača. Nadalje, (X%) [% ispitanika koji su odgovorili TAČNO na Q3] ispitanika je netačno odgovorilo da laserski štampač ima veću produktivnost usled kraćeg vremena za održavanje i neophodnu obustavu rada.  Epson, kao kompanija koja ima dugu tradiciju uvođenja inovacija u štampanje, želi da bolje upozna ljude sa prednostima poslovnih inkdžet štampača, jer ova tehnologija štampanja ne samo da doprinosi krajnjem učinku kompanije, već i smanjuje uticaj na životnu sredinu.

[ime lokalnog referenta za medije], Epson Europe kaže: „Laserski štampači su dugo bili dominantna tehnologija u kancelarijskom štampanju, ali korisnici traže bolje i brže rezultate uz niže troškove i uštedu energije. Zaključili smo da je jedini način da ispunimo ova očekivanja, zapravo, da unapredimo inkdžet tehnologiju koju smo prvobitno razvili za industrijsko štampanje – okruženje u kom su produktivnost i kvalitet najbitniji.

„Ovaj razvoj tehnologije je doneo poslovne inkdžet proizvode koji imaju brzinu i do 100 stranica u minuti, uz male troškove po stranici, kao i do 99% manje otpada i do 96% manju potrošnju energije kada se uporede sa laserskim štampačima. Pored toga, zahtevi za održavanje i popravke su do 98% manji u poređenju sa laserskim proizvodima 1.

 

1 Prema testovima koje je sproveo BLI, tokom dva meseca, sve do februara 2017. godine, u poređenju sa izabranim konkurentskim uređajima, po zahtevu kompanije Epson

„Inkdžet polako osvaja tržište štampača. Prema kompaniji IDC, koja se bavi analizom tržišta, očekuje se da će inkdžet porasti za 10,2% (CAGR) u Zapadnoj Evropi do 2020. godine 2. Ali zablude su i dalje prisutne, pa smo odlučili da iznesemo opcije tehnologija za štampanje na tržište kako bismo u praksi pokazali kakav je odnos inkdžet i laserskih tehnologija i kakav uticaj ima izbor svakog pojedinca kada se radi o tehnologiji za štampanje.“

 

2 IDC, Udeo na tržištu poslovnih inkdžet štampača u Zapadnoj Evropi, 2015.

U trenutku kada standardi na radnom mestu za korporativnu društvenu odgovornost (uključujući ekološke i društvene aspekte) postaju sve važniji širom Evrope, odluka kompanije Epson da istakne inkdžet je podržana činjenicom da je većina ispitanih Evropljana (74%) odabrala poslovni inkdžet nakon što im je predstavljena realna slika o opcijama tehnologija za štampanje.

Prednosti poslovne inkdžet tehnologije su posebno bitne za velike kompanije koje će sve više morati da ispunjavaju standarde za nefinansijsko izveštavanje na godišnjoj osnovi, kako u EU, tako i u drugim regionima. Trenutne nacionalne smernice često nisu dovoljne da bi se ispunio scenario od dva stepena određen Sporazumom u Parizu. Da bi se ispunili međunarodni ciljevi, neophodno je da, pre svega, poslovna zajednica pokaže da ispunjava zahteve globalnih standarda, kao što su ciljevi održivog razvoja.

Kompanija Epson je uložila 585 miliona EUR u proizvodna postrojenja širom Japana i drugih tržišta, a 185 miliona EUR od toga je posvećeno razvijanju PrecisionCore tehnologije – inovacije koja je donela revoluciju u oblast poslovnih inkdžet štampača.

O istraživanju

Kompanija Epson je sprovela istraživanje na mreži putem društvenih medija, medija na mreži i direktne e-pošte u 21 evropskoj zemlji (Finska, Poljska, Mađarska, Norveška, Rumunija, Švedska, Srbija, Republika Češka, Slovenija, Holandija, Grčka, Danska, Hrvatska, Slovačka, Belgija, UK, Francuska, Španija, Italija, Portugal i Nemačka) između septembra i novembra 2017. godine, u kojem je prikupljeno 6326 odgovora. Cilj je bio da se testira poznavanje ispitanika o prednostima laserske u odnosu na inkdžet tehnologiju štampanja, kao i da se pokaže šta bi ljudi izabrali kada im se predoče činjenice.

Dopunsko istraživanje je na mreži sprovela kompanija Coleman Parkes Research u ime kompanije Epson u novembru 2017. Rezultati obuhvataju povratne informacije od 1818 stručnjaka i organizacija širom Evrope.