Najvažnija lekcija za sutrašnjicu: motivacija

Da bi se dobro snašli u kolaborativnoj učionici 2025. godine, učenici i studenti će morati da neguju preduzetnički duh

Najvažnija lekcija za sutrašnjicu: motivacija

Kako se današnja radna mesta razvijaju munjevitom brzinom, moramo neprestano da se prilagođavamo kako bismo ostali u toku. Međutim, u eri brzog tehnološkog napretka, kako da pripremimo radnike sutrašnjice za budućnost sa kojom će se suočiti?

Tehnologija sve više diktira način na koji radimo, ali nudi i velike mogućnosti za učenje. Lična motivacija i međuljudske veštine biće od ključne važnosti u učionici budućnosti za ostvarivanje obrazovnih postignuća, a ujedno će biti i glavni cilj obrazovnog sistema.

Kolaborativna učionica budućnosti

U sklopu nedavnog istraživanja kompanije Epson o uticaju ključnih tehnologija na obrazovni sektor prikupili smo mišljenja 17 globalnih stručnjaka iz raznih delatnosti, a 7000 evropskih poslovnih lidera i zaposlenih je komentarisalo njihove hipoteze.

Na osnovu zajedničke perspektive, učionica 2025. godine ostvariće prednosti od primene novih tehnologija kao što su interaktivni projektori, proširena stvarnost i 3D štampači. Na primer, studija je pokazala da 53% ispitanika veruje da će se AR široko koristiti za praktične eksperimente u budućnosti, nudeći povećanu bezbednost i niže troškove i ujedno smanjujući potrebu za specijalizovanim eksperimentalnim prostorima.

Očekujemo da će ova promena izmeniti odnos između nastavnika i učenika zato što će nastavnici preuzeti ulogu obrazovnih vodiča ili životnih trenera, dok će učenici biti odgovorniji za svoje učenje.

Šezdeset dva odsto evropskih ispitanika veruje da će ovaj sistem podržan tehnologijom kolaborativnog učenja dovesti do veće jednakosti među učenicima jer će svako moći da uči na svoj način.

Ispitanici predviđaju promenu strukture časa usled primene tehnologije, dok 67% ispitanika smatra da će se učionice pretvoriti u kolaborativne radionice.

Motivacija za metaučenje

Učenici i studenti će imati sve proaktivniju ulogu u ostvarivanju sopstvenih ciljeva učenja. Kako tvrdi 57% ispitanika, metaučenje, koje podrazumeva znatno veću odgovornost učenika za sopstveno obrazovanje, postaće novi standard. Kao podršku ovoj tvrdnji, 55% ispitanika veruje da će metaučenje imati pozitivan uticaj na celokupan obrazovni sektor.

Ohrabruje to što samo 33% ispitanika veruje da će motivacija učenika i studenata ugroziti kvalitet obrazovanja tokom narednih 10 godina.

Činjenica je da ukoliko želimo da dođe do ove kulturne promene, obrazovne institucije moraju da primene određeni sistem kontrola i ravnoteža. Izuzetno je važno da se učenici pre svega poduče „preduzetničkom duhu“ i odgovornosti za svoje učenje. Na primer, obuka o međuljudskim veštinama može da se uvrsti kao obavezan deo procesa učenja.

Priprema radnika sutrašnjice podrazumeva naglašavanje značaja motivacije već danas i obezbeđivanje odgovarajućih obrazovnih alatki kojima im možemo pomoći da se prilagode svetu koji se neprestano menja.

Želite li da saznate više?

Kompletni izveštaj sadrži sve uvide, a možete ga preuzeti ovde: