Epson mastila za etikete dostigla značajne prekretnice u usklađenosti sa pravilima za materijale koji dolaze u dodir sa hranom

Ta usklađenost pokazuje dugoročnu posvećenost kompanije Epson industriji ambalaže i etiketa za hranu i piće

Epson mastila za etikete dostigla značajne prekretnice u usklađenosti sa pravilima za materijale koji dolaze u dodir sa hranom

Epson je danas saopštio da su mastila koja se koriste u SurePress ®inkdžet presama za štampu etiketa i ColorWorks ®stonim štampačima za etikete na zahtev, usklađena sa okvirom EU uredbe ((EC) br. 1935/2004), Uredbom o dobrim proizvodnim praksama ((EC) br. 2023/2006), Uredbom o korišćenju plastike ((EU) 10/2011), kao i sa švajcarskim zakonom (SR 817.023.21) o materijalu koji dolazi u dodir sa hranom, a koji se odnosi na mastila za štampanje ambalaže za hranu.

 

„Proizvodi kompanije Epson iz linija SurePress i ColorWorks koriste se širom sveta od strane konvertora i krajnjih korisnika u industriji hrane i pića“, rekao je Dankan Ferguson, potpredsednik Professional Printing i Robotics divizije kompanije Epson. „Svaki sistem mastila koji dobije potvrdu usklađenosti sa ovim složenim uredbama u vezi sa hranom predstavlja važno dostignuće i prekretnicu i dodatno demonstrira liderstvo kompanije Epson u oblasti digitalne proizvodnje za etikete i ambalažu.“

 

Investicija kompanije Epson u mastilo

Jedinstvena među proizvođačima inkdžet presa i štampača, kompanija Epson proizvodi sopstveno mastilo. Pri proizvodnji SurePress i ColorWorks mastila, Epson ulaže direktno u sisteme i higijenske procese. Naša postrojenja su u skladu sa EU Uredbom o dobrim proizvodnim praksama (EC) br. 2023/2006 i ispunjavaju odgovarajuće FDA zahteve u SAD. Pored toga, Epson SurePress i ColorWorks mastila se proizvode u skladu sa principom procene rizika HACCP (analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke), koji pokriva svaku fazu procesa proizvodnje.

 

Štampanje na površinama koje ne dolaze u dodir sa hranom

U skladu sa okvirom EU uredbe (EC) br. 1935/2004, Epson SurePress i ColorWorks mastila nisu namenjena za korišćenje u direktnom kontaktu sa hranom, pa ih treba primeniti na površinu materijala za pakovanje hrane koja ne dolazi u dodir sa hranom, pri čemu taj materijal za pakovanje deluje kao funkcionalna barijera.

  

Epson je član udruženja EuPIA i pridržava se smernica za mastila za štampanje koja se koriste na materijalima za pakovanje, u skladu sa EU Uredbom o dobrim proizvodnim praksama (EC) br. 2023/2006 i okvirom EU uredbe (EC) br. 1935/2004.

 

Mastila kompanije Epson su u skladu sa švajcarskim zakonom o materijalima koji dolaze u dodir sa hranom (SR 817.023.21) i njihovi sastojci su registrovani ili su dostavljeni za uvrštavanje na Pozitivne liste A i B za Švajcarsku, koje objavljuje Savezni odsek za bezbednost hrane i veterinarstvo (FSVO), i odobreni su za štampanje etiketa i ambalaže za hranu.

 

Posvećenost usklađenosti

Nivo investicija i pažnje koje je kompanija Epson pokazala u nastojanju da postigne usklađenost sa uredbama predstavlja meru njene dugoročne posvećenosti industriji ambalaže i etiketa za hranu i piće. Postojeći kupci proizvoda SurePress i ColorWorks kompanije Epson mogu bez brige da isporuče projekte svojim klijentima, znajući da štampači koje koriste u svojim proizvodnim postrojenjima mogu da štampaju u skladu sa propisima u vezi sa materijalima koji dolaze u dodir sa hranom.